Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigalioja nutarimo „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių“ pakeitimas, kuriuo naikinamas 4 punktas, leidęs:

„4. jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama  100 procentų.“

Įmonės išmokėjusios vadovui didesnius dienpinigius, nei nurodyta LR Vyriausybės nutarime Nr 526  privalės apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius, bei atitinkamai deklaruoti.