Patvirtinus biudžetą ir lydinčius teisės aktus, aiškėja, kad 2020 metais didelių pokyčių gyventojams vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą nenumatyta.

Socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimai, kuriais siekta suvienodinti individualią veiklą pagal pažymą vykdančių gyventojų ir mažosios bendrijos narių mokestinę bazę (nuo kurios skaičiuojamos socialinio ir sveikatos draudimo įmokos) iki 60% ir socialinio draudimo įmokų lubas padidinti nuo 43  iki 60 vidutinių šalies darbo užmokesčių nepriimti.

Svarbiausiu pakeitimu išlieka, jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai  ir 2019 metais pasirinko mokėti papildomą 1,8% nuo pajamų. 2020 metais šis dydis keičiasi ir didėja iki 2,1%. Nekaupiantiems arba tiems, kurie pasirinko maksimalų 3% papildomą kaupimą, pakeitimų nėra.

Taip pat pakeitimai išlieka susiję su minimalios mėnesinės algos padidėjimu nuo 555 Eur iki 607 Eur.

Žemiau pateikiame atnaujintą informaciją 2020 metams.

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas moka šiuos mokesčius:

 • Gyventojų pajamų mokestį;
 • Socialinio draudimo įmokas;
 • Sveikatos draudimo įmokas.

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas 15%, tačiau šiam mokesčiui taikomas pajamų mokesčio kreditas, kuris sumažina mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, t. y.:

 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) neviršija 20 000 Eur taikomas Gyventojų pajamų mokesčio tarifas 5%;
 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) nuo 20 000 Eur iki 35 000 Eur taikomas Gyventojų pajamų mokesčio tarifas proporcingai didėja nuo 5% iki 15%;

 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) viršija 35 000 Eur, tai Gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15%.

Gyventojų pajamų mokestis sumokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai iki kitų metų gegužės 1 dienos (už 2020 metus sumokėti Gyventojų pajamų mokestį reikės iki 2021 m. gegužės 1 dienos). Jeigu veikla nuostolinga, šio mokesčio mokėti nereikia. T.y. jis mokamas tik nuo apmokestinamųjų pajamų (pelno).

Socialinio draudimo (VSD) ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų tarifai:

 • Socialinio draudimo įmokos 12,52% ( + 2,1% arba  + 3% jei asmuo kaupia pensijai papildomai) ir 6,98% Sveikatos draudimo įmokų.
 • Socialinio draudimo ir Sveikatos įmokos skaičiuojamos nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (pelno) sumos per metus.
 • Taikomos įmokų lubos 43 Vidutiniai šalies darbo užmokesčio dydžiai.

Socialinio draudimo ir Privalomo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimas priklauso nuo to ar gyventojas jau turi Socialinį ir Sveikatos draudimą. T.y. ar yra dirbantis, pensininkas, mama auginanti vaikus ir t.t.  Šiems asmenims Socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos tik nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (pelno) sumos per metus ir sumokamos Socialinio draudimo fondo valdybai SoDrai kartą per metus iki kitų metų gegužės 1 dienos. Jei veikla nuostolinga – mokėti nereikia.

IV apmokestinimas 2019 ir 2020  metais, kai gyventojas jau turi Socialinį ir Sveikatos draudimą

Kaip keisis IV apmokestinimas 2019 metais_2018_lapkricio26-page-002*Skaičiavimuose pateikta, kad gyventojas nekaupia papildomos pensijos.

Asmeniui, kuriam ši veiklos forma yra pagrindinės pajamos ir gyventojas nėra niekur kitur draustas Privalomu sveikatos draudimu, svarbu atsiminti, kad prievolė susimokėti Privalomą sveikatos draudimą tenka nuo nemažesnės sumos, nei minimali mėnesinė alga, nepriklausomai  ar jo veikla buvo pelninga ar ne. 

2019 metais Privalomo sveikatos draudimo įmokos dydis yra 38,74 Eur. (555 Eur *6,98%).

2020 metais Privalomo sveikatos draudimo įmokos dydis yra 42,37 Eur. (607 Eur *6,98%).

Privaloma sumokėti Socialinio draudimo fondo valdybai SoDrai iki einamo mėnesio paskutinės dienos. (už 2020 metų gegužę iki 2020 metų gegužės 31 dienos). 

Gyventojas, kuris neturi Socialinio draudimo, gali pats pasirinkti, kaip jis nori mokėti Socialinio draudimo įmokas. Ar jis mokės tik nuo uždirbto pelno ar savarankiškai nuo sumos nemažesnės, nei Minimali mėnesinė alga.  Tai aktualu tiems, kuriems svarbu kaupti socialinio draudimo stažą. Vieneri metai stažo sukaupiami tik jei sumokama įmokų suma nemažesnė, nei nuo dvylikos minimalių mėnesinių atlyginimų. 

2019 metais Socialinio draudimo įmokos dydis  (jei nekaupiama pensijai papildomai) už vieno mėnesio stažą yra 69,49 Eur (555 *12,52%).

2020 metais Socialinio draudimo įmokos dydis  (jei nekaupiama pensijai papildomai) už vieno mėnesio stažą yra 76 Eur (607 Eur *12,52%).

Svarbu atsiminti, kad jeigu gyventojas vykdantis Individualią veiklą pagal pažymą nėra draustas kitur jam privaloma susimokėti Privalomą sveikatos draudimą nuo nemažesnės sumos nei minimali mėnesinė alga (42,37 Eur – 2020 metais). Tačiau gyventojas savanoriškai pasirenka ar nori sumokėti Socialinio draudimo įmokas nuo nemažesnės sumos, nei minimali mėnesinė alga.

IV apmokestinimas 2019 metais, kai Socialinio ir Sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos nemažesnės, nei minimali mėnesinė alga

Kaip keisis IV apmokestinimas 2019 metais_2018_lapkricio26-page-004

IV apmokestinimas 2020 metais, kai Socialinio ir Sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos nemažesnės, nei minimali mėnesinė alga

*Skaičiavimuose pateikta, kad gyventojas nekaupia papildomos pensijos.

Individualią veiklą pagal pažymą vykdančio gyventojo, kuris nėra draustas socialiniu ir sveikatos draudimu kitur (ar valstybės lėšomis), bei siekiančio gauti socialinio draudimo stažą mokestinė našta padidėja 2,5 p.p., jeigu asmuo gauna nedideles pajamas. Asmeniui uždirbus daugiau nei 8094 Eur pelno (apmokestinamųjų pajamų) per metus mokesčių našta išlieka nepakitusi.

Individualią veiklą vykdantis gyventojas gali nemokėti Socialinio draudimo įmokų, net jeigu ir jo veikla pelninga, jei atitinka šiuos kriterijus:

 • tai pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

Pasirinkus pasinaudoti lengvata svarbu atsiminti, kad laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu gyventojas nebus laikomas apdraustu valstybiniu socialiniu draudimu.

Individuali veikla daugeliui atrodo sudėtinga. Lengva pasiklysti tarp GPM, PSD ir VSD, o dar mokesčių kreditas, pajamų pripažinimo principas ir daug kitų nemažiau svarbių niuansų.  Individuali veikla suteikia ir pasirinkimus, kurie gali smarkiai sumažinti mokamus mokesčius, sutaupyti laiko. Norisi sužinoti daugiau? Siūlome pasinaudoti mūsų paslauga Individualios veiklos pagal pažymą konsultacijos.