Nauji Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020-08-01

2020 m. gegužės 21 d. priimti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2020 metų rugpjūčio 1 dienos. Svarbiausi pakeitimai pateikiami žemiau.

Apibrėžta „vaiko“ sąvoka – vaikas, įvaikis, globotinis, rūpintinis. Darbo kodekse toliau naudojama tik vaiko sąvoka. (LR DK 2 str. pakeitimas).

Nuo 2020 rugpjūčio 1 dienos darbuotojas galės nutraukti terminuotą darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių, net jeigu darbo sutarties terminas trumpesnis negu vienas mėnuo. ( LR DK 55 str. pakeitimas). Iki pakeitimo darbuotojas savo valia galėjo nutraukti tik tą terminuotą sutartį, kuri sudaryta ilgesniam, kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Informavimo laikotarpis (prieš dvidešimt kalendorinių dienų) išlieka.

Pakeistas apibrėžimas „įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių“ į „senatvės pensijos amžių“. Taip pat praplėstas asmenų dėl kurių slaugymo darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva dėl svarbių priežasčių sąrašas „dėl to kad namuose slaugo šeimos. narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną“ (LR DK 56 str. pakeitimas).

Kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai trigubinami ir nėščioms darbuotojoms. Iki 2020-08-01 nėščios darbuotojos nebuvo priskirtos asmenims, kurioms taikomi ilgesni įspėjimo terminai. (LR DK 57 str. pakeitimas)

Padidinta išeitinė išmoka nuo vieno iki dviejų mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, kai darbo sutartis nutraukiama nesant darbo sutarties šalių valios, o tai įvyko dėl to, kad „darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra„. (LR DK 60 str. pakeitimas)

Svarbus 61 straipsnio pakeitimas. Iki 2020-08-01 darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai galėjo būti nutraukta šalių susitarimu, jos iniciatyva, išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui. Nuo 2020-08-01 papildyta, kad darbo sutartis gali būti nutraukta kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.
Iki įsigaliojančių pakeitimu su darbuotojais, auginančiais vaiką iki trijų metų darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, jeigu nėra darbuotojo kaltės pagal 57 straipsnį. Nuo 2020-08-01 nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės negalima tik pagal 57 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus (kai darbo funkcija tampa perteklinė, dėl darbo organizavimo ar kitų priežasčių; kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų; kai darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomos darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko rėžimo rūšį ar darbo vietovę). Su darbuotojas auginantis vaiką (vaikus) iki trijų metų darbo sutartis galės būti nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kai darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju ir teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

Nuo 2020-08-01 laikinojo įdarbinimo įmonių reikalavimus nusakys ne LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, o naujas LR DK 72 (1) straipsnis.

Apibrėžtas pameistrystės sutarčių skaičius, kai įmonėje mažiau nei dešimt darbuotojų. Galės būti sudaryta viena pameistrystės darbo sutartis (LR DK 83 str. pakeitimas).

Sudarant darbo sutartį dėl projektinio darbo, ji galėjo būti sudaryta iki dvejų metų trukmės. Nuo 2020-08-01 projektinio darbo sutartis galės būti sudaryta ilgesniam laikotarpiui, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams. (LR DK 89 str. pakeitimas)

Ir vienas svarbiausių pakeitimų. Iki 2020-08-01 „Dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti aštuonių valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį trijų mėnesių laikotarpį, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip.“
Nuo 2020-08-01 Dirbančių naktį darbuotojų, kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurių fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis (šio kodekso 112 straipsnio 4 dalis), išskyrus darbuotojus, nurodytus šio kodekso 118 straipsnyje, bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jie dirba naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų.“ (LR DK 117 str. pakeitimas)

Papildytas reikalavimas, kad darbuotojas gali pasinaudoti nemokamomis atostogomis ne tik slaugydamas šeimos narį, bet ir pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. (LR DK 137 str. pakeitimas)

Pagaliau papildyta LR DK 144 str. 8 dalis.
Iki 2020-08-01 „Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.“
Po 2020-08-01 8. Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.“

Priimtas 147 straipsnio pakeitimas, kuriame apibrėžta, kad jeigu darbdavys uždelsia atsiskaityti su atleistu darbuotoju trumpiau negu mėnuo, tai netesybų dydį sudaro darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.

Priimtas papildomas punktas, kuriuo pasibaigia narystė darbo taryboje. Tai asmeniui „tapus darbdaviu arba pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus darbdaviui atstovaujančiu asmeniu.“ (LR DK 172 str. pakeitimas)

Darbo ginčų komisijai priimant sprendimą atsisakyti nagrinėti prašymą išnagrinėti darbo ginčą 224 str. 1 dalyje numatytais pagrindais, šalys į komisijos posėdį gali būti nekviečiamos. ( LR DK 224 str. pakeitimas)

Suteikta galimybė darbo ginčo atsakovui pateikti reikalaujamą informaciją, savo poziciją darbo ginčų komisijai ir elektroniniu paštu, pasirašius dokumentus elektroniniu parašu. (LR DK 225 str. pakeitimas).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.