Kada privalomai tampama PVM mokėtoju?

Versle dažnai ateina metas, kai tapti PVM mokėtoju – privaloma, t. y. pasiekiamos PVM įstatymo nustatytos ribos. Pražiopsotas momentas verslui gali labai skaudžiai smogti iš pasalų. Prievolė sumokėti 21 proc. nuo pardavimo pajamų, kai mokestis neįskaičiuotas kainodaroje, neretai tampa tikra pražūtimi, o ilgą laiką uždirbtas pelnas pavirsta nuostoliu ir skolomis valstybės biudžetui.

Nesvarbu, ar tai įmonė, ar veiklą vykdantis asmuo, taisyklės visiems galioja vienodai.

Tad kelių paprastų taisyklių žinojimas padeda verslui laiku įsivertinti ir suvaldyti PVM mokesčio riziką. Apie tai – šiame įraše.

Egzistuoja dvi ribos, kada privaloma tapti PVM mokėtoju:

 1. viršijus 45 000 Eur apyvartą per 12 mėnesių;

 2. įsigijus prekių iš ES už 14 000 Eur per kalendorinius metus.

Dažniausiai dėmesys skiriamas pirmajai taisyklei, apie antrąją kalbama mažiau, bet, kaip perskaitysite toliau, būtent ji žymiai blogesnė ir gali kainuoti gerokai daugiau. Svarbu žinoti abi.

Pirmoji riba – tai 45 000 Eur pardavimo pajamų apyvarta per 12 mėnesių. PVMĮ 71 straipsnyje nurodyta, kad prievolė skaičiuoti ir (arba) mokėti į biudžetą PVM bei privalomai registruotis PVM mokėtoju tenka apmokestinamiesiems asmenims (tiek įmonėms, tiek gyventojams), kai atlygis už suteiktas prekes ar paslaugas viršija 45 000 Eur ribą per paskutinius dvylika mėnesių (einamą ir ankstesnius vienuolika mėnesių.)

Pirma klaida, kurią daro verslininkai, tai skaičiuoja ribą kalendoriniais metais. Ne, tai yra slenkanti riba. Kiekvieną mėnesį reikia įsivertinti, ar yra prievolė mokėti PVM mokestį.

Pateiktoje lentelėje apskaičiuota, kad 2021 m. gegužę viršyta 45 000 Eur riba, sudėjus 2020 m. birželio–2021 m. gegužės mėnesių pardavimų pajamas. PVM riba buvo viršyta ir 2020 m. gruodį bei 2020 m. sausį. Tačiau, kadangi tai slenkanti riba, PVM riba nebuvo viršyta 2021 m. vasario–balandžio mėnesiais.

Tai labai dažnas smulkaus verslo variantas, ypač tose veiklose, kurios priklausomos nuo sezoninės prekybos.

Dažnai laikomasi klaidingos nuomonės, kad jeigu jau viršijau, tai tapau PVM mokėtoju ir turėsiu visada skaičiuoti PVM mokestį nuo kiekvieno uždirbto euro. Dėl šio nepagrįsto įsitikinimo atsisakoma didesnių vienkartinių sandorių, bijoma pasinaudoti galimybėmis. Laikinai viršijus ribą nėra būtina registruotis PVM mokėtoju. Taip yra todėl, kad prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju ir mokėti PVM galioja tik tol, kol yra viršyta riba. Jeigu pajamos sumažėjo ir nesiekia 45 000 Eur per dvylika mėnesių, verslas gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, nes jam nebėra prievolės mokėti PVM. Sekant įstatymo raidę atsiranda prievolė vieną mėnesį įsiregistruoti, o kitą mėnesį išsiregistruoti, jeigu verslas nebenori būti PVM mokėtoju. Tai dideli administravimo trukdžiai. Pagal susiformavusią praktiką, esant laikinai situacijai, kai viršijama riba, verslas privalo tik apskaičiuoti ir sumokėti PVM mokestį nuo viršytos sumos.

Tačiau dažniausiai verslas praauga PVM ribą ir viršija ją nuolat. Šiuo atveju jau yra privaloma registruotis PVM mokėtoju.

Apskaičiuojant 45 000 Eur ribą per 12 pastarųjų mėnesių nėra įtraukiamos visos pajamos. Asmuo turi atsižvelgti į pajamas už šalies teritorijoje pateiktas prekes ir / ar suteiktas paslaugas.

Apskaičiuojant 45 000 Eur neįtraukiama:

 • parduodamos prekės ir / ar paslaugos už šalies teritorijos ribų (jeigu toks pardavimas nelaikomas įvykdytu LT teritorijoje). Pavyzdžiui, neįtraukiamos dropshipingo būdų parduotos prekės, kurios net neatkeliavo į Lietuvą. Įtraukiami pardavimai iš Lietuvos į ES paprastiems fiziniams asmenims. Neįtraukiamos programavimo paslaugos suteiktos Airijos įmonei;

 • avansai, gauti iš prekių ar paslaugų pirkėjo;

 • atlygis, gautas už ilgalaikio turto, naudoto veikloje, pardavimą;

 • atlygis už PVM neapmokestinamų prekių ir (ar) paslaugų pardavimą;

 • atsitiktiniai sandoriai, kurie nelaikomi ekonomine veikla (pvz.: paprastas gyventojas parduoda savo butą ir nusiperką namą ar parduoda mašiną).

Antroji riba – įsigijus prekių iš ES už 14 000 Eur per kalendorinius metus.

Kaip minėjau anksčiau, pražiopsojus antrąją ribą pasekmės skaudesnės ir ilgalaikiškesnės. Ši riba žymi prekių įsigijimą iš ES (14 000 Eur), o jos terminas – kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Naujais metais sumą pradedama skaičiuoti iš naujo. Viršijus nustatytą ribą, t. y. įsigijus prekių iš ES už 14 000 Eur per kalendorinius metus, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM einamus ir kitus metus nepriklausomai nuo to, ar buvo ir ar bus pasiekta 45 000 Eur apyvartos riba.

Jeigu šita riba viršyta 2020 m. lapkričio mėnesį, tai 2020 m. lapkritį (tą dalis, kai buvo viršyta), 2020 m. gruodį ir 2021 m. asmuo privalės būti įsiregistravęs PVM mokėtoju ir mokėti PVM.

Skaičiuojant iš kitų ES valstybių įsigytų prekių vertę, reikia atsižvelgti tik į tuos pirkimus, kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantis ES juridiniai ar fiziniai asmenys, savo valstybėse įregistruoti arba privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais. T. y. atsižvelgiama į pirkimus iš kitų ES valstybių PVM mokėtojų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įmonės, ar fiziniai asmenys. Prekių pirkimą iš ES reikėtų suprasti ne tik kaip prekių, kurios skirtos parduoti, įsigijimą, bet ir įrengimų gamybai, kompiuterinės technikos veiklai ar net automobilio įsigijimą.

Apskaičiuojant ribą neįskaičiuojami prekių įsigijimai iš ES:

 • kurios kitoje ES valstybėje buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) pvz., antikvariniai meno kūriniai;

 • kurioms, jeigu tokių prekių tiekimai vyktų Lietuvoje, būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas ar kurios būtų neapmokestinamos;

 • kurias tiekiant buvo taikoma speciali PVM apmokestinimo schema, ES šalyje nustatyta mažiems mokesčių mokėtojams;

 • kurias asmenys tiekė kaip savo turtą, jeigu tai nėra ekonominės veiklos vykdymas.

Tapimas PVM mokėtoju kai kuriems verslams smarkiai sumažina konkurencingumą ir natūraliai atsiranda noras skaidyti verslus, steigti kelias įmones ir taip apeiti šią prievolę. Labai svarbu atsiminti, kad tokios galimybės nėra. PVMĮ 71 straipsnio 7 dalyje yra pasakyta: Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą (45 000 Eur), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą.“

Jeigu vienas asmuo (nesvarbu, juridinis ar fizinis) kontroliuoja daugiau negu vieną įmonę (vienas arba su susijusiais asmeninis), tai visų įmonių ir jo paties apyvartos sumuojasi ir, bendrai sumai viršijus abi nustatytas ribas (tiek 45 000 Eur, tiek 14 000 Eur (PVMĮ 71(1) str. 6 d), visiems atsiranda prievolė mokėti PVM mokestį ir registruotis PVM mokėtojais.

Kitą įmonę kontroliuojančiu asmeniu laikomas asmuo:

 • kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajamų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti;

 • pats valdydamas ne mažiau kaip 10 proc., kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 proc.

 • turi teisę daryti įtaką kito asmens valdymui ir (arba) faktiškai kontroliuoja to asmens priimamus sprendimus.

Susijusiais asmenimis pagal PVMĮ laikomi „fizinis asmuo ir jo sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis“, kurie valdo turtą bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Jeigu turtas valdomas asmenine nuosavybes teise (atskirtas notariškai) nelaikoma, kad sutuoktiniai, sužadėtiniai ar sugyventiniai yra susiję asmenys.

Pavyzdžiui: 2020 m. įsteigta mažoji bendrija (MB), kuri turi du narius – Antaną (įnašo dalis 60 proc.) ir Bronių (įnašo dalis 40 proc.). Tačiau Antanas valdo 20 proc. UAB „X“ akcijų. Nors Antanui priklauso didžioji dalis įnašų į mažąją bendriją (viršija 50 proc.), bet UAB „X“ jam priklauso mažiau nei 50 proc., todėl įmonės nėra susijusios ir prievolės skaičiuoti PVM ribas bendrai nėra.

2019 m. įsteigtas UAB „A“ turi du akcininkus – Antaną (40 proc.) ir Bronių (60 proc.). Tačiau Broniaus žmona Onutė valdo 100 proc. akcijų UAB „X“ įmonėje. Onutė ir Bronius – susiję asmenys, valdantys turtą bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Kartu sudėjus jie kontroliuoja dvi įmones UAB „A“ ir UAB „X“ (abiejose valdo daugiau nei 50 proc.). Todėl apskaičiuojant PVM ribą būtina sumuoti abiejų įmonių apyvartas ir prekių įsigijimus iš ES, o viršijus nustatytą ribą atsiranda prievolė UAB „A“ ir UAB „X“ registruotis PVM mokėtojais.

UAB „A“ turi tris akcininkus, kurie atitinkamai valdo: Antanas – 35 proc., Bronius – 30 proc. ir Petras – 35 proc. akcijų. Bronius ir Antanas yra įmonės UAB „X“ akcininkai, kurioje jie atitinkamai turi Bronius – 15 proc., o Petras – 40 proc. akcijų. Bronius ir Petras kartu sudėjus kontroliuoja įmonę UAB „A“, t. y. valdo daugiau nei 50 proc. jos akcijų (65 proc.) ir kartu sudėjus kontroliuoja įmonę UAB „X“, kurioje valdo 55 proc. akcijų. Todėl skaičiuojant privalomo registravimosi PVM ribas sumuojamos įmonių UAB „A“ ir UAB „X“ apyvartos ir prekių įsigijimai iš ES.

Dažnai iškila klausimas, ar sumuojama, kai gyventojas vykdo veiklą (pavyzdžiui – IV) ir turi įmonę.

Įstatyme nurodyta, kad „Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats privalo….

Šiuo atveju, jeigu gyventojas vykdo individualią veiklą ir kontroliuoja tik vieną įmonę, tai jo veikla nėra sumuoja su įmonės veikla skaičiuojant PVM ribas.

Tačiau šita taisyklė netaikoma, jeigu asmuo kontroliuoja keletą juridinių asmenų. Šiuo atveju sumuojami visi jo kontroliuojami asmenys ir jo paties veikla, nepriklausomai nuo veiklos formos.

Pavyzdžiui: Jonas turi vieną įmonę MB „X“ (yra vienintelis jos narys), kuri užsiima elektronine prekyba, ir kartu Jonas vykdo individualią veiklą pagal pažymą (teikia konsultacines paslaugas) bei jam priklauso 55 proc. UAB „Y“ akcijų. Jonas kontroliuoja kelias įmones ir vykdo individualią veiklą. Vadinasi, visi jo kontroliuojami asmenys MB „X“, UAB „Y“ ir jis pats, dirbdamas pagal IV, privalo sumuoti įmonių ir savo veiklą apskaičiuojant PVM ribą ir ją viršijus tiek MB „X“, tiek UAB „Y“, tiek pats Jonas, vykdydamas IV, privalo registruotis PVM mokėtojais.

Ši taisyklė gali būti labai skaudi, kai asmuo kontroliuoja kelias įmones, o viena iš jų – mažoji bendrija, iš kurios jis gauna atlygį pagal civilinę vadovavimo sutartį. Šiuo atveju, asmens gaunamas atlygis už vadovavimą yra sumuojamas kartu su visų įmonių apyvarta nustatant PVM ribą. O ją viršijus tiek įmonėms, tiek pačiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais.

Ribų nustatymas, kada atsiranda prievolė skaičiuoti PVM ir registruotis PVM mokėtoju, kartu ir paprastas, ir painus. Tačiau tai – verslo pradžios namų darbai. Žinant šias ribas, galima pasikoreguoti kainodarą, o artėjant prie 14 000 Eur prekių įsigijimo iš ES per kalendorinius metus ribos visada galima pasidairyti tiekėjų Lietuvoje ar nukelti pirkimo sandorį į kitus metus.

91 komentaras

 1. Karolis Atsakyti

  Labai ačiū už straipsnį. Jeigu mano paslaugos viršija 45k eur/metus, bet jos ateina iš už EU šalių, tai kaip suprantu vistiek netampi PVM mokėtoju?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena,

   jeigu paslauga suteikiamos B2B schemoje (verslas verslui) tada taip.
   Jeigu gyventojui iš trečiųjų šalių, tai didžioji dalis taip. Bet reikėtų pasižiūrėti kokios tai paslaugos.
   Jeigu gyventojui ES, tai laikoma, kad paslauga buvo suteikta Lietuvoje.

   Kiekvienu atveju reikia įsivertinti.

   • Saulius Atsakyti

    Galite patikslinti? Jei B2B schemoje pardaviau savo paslaugas kitos salies(ES teritorija) juridiniam asmeniui,tada netampu pvm moketojas virsijus 45000e ?

     • Saulius

      Vistiek painiojuosi.
      Jei as su individualia veikla ar MB teikiu statybu paslaugas lenkijos imonei,o pacios paslaugos bus atliekamos Olandijoje?

     • SkaiciuMazgas Autorius

      Sveiki,

      jau čia daug sudėtingiau. PVM nuo nekilnojamo turto paslaugų yra tiesiogiai pririštas prie tos šalies, kur randasi NT objektas. Todėl Jums reikia pasidomėti ar neatsiranda prievolės registruotis PVM mokėtoju Olandijoje.

 2. Severas Atsakyti

  Sveiki, ačiū už puikų straipsnį – pirmas toks, kuriame viskas aiškiai išdėstyta!
  Man kilo tik vienas klausimas. Jeigu aš, vykdydamas individualią veiklą, vieną mėnesį uždirbau virš 100,000 EUR. Aš įsiregistruoju kaip PVM mokėtojas, susimoku mokesčius nuo tos sumos. Tačiau, kitą mėnesį neuždirbau nieko, tuomet po poros mėnesių uždirbau, tarkim, 100 EUR – tai vėl viršija PVM ribą, nes ankstesnė suma buvo tokia didelė. Nuo kokios sumos (kokio skaičiaus) aš tuomet vėl moku PVM?
  Kitaip sakant, kaip skaičiuojasi PVM mokėjimas, viršijus PVM ribą (45,000 EUR) vienkaritiniam atvejį, gan aukšta suma, ir po to gaunant mažas sumas?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   kadangi Jus jau viršijote tą ribą, tai kol bus viršytą PVM skaičiuosis nuo pirmo Euro.
   PVZ buvo įvykdytas projektas 2021 vasario mėn. ir gautas 100 000 Eur atlygis, poto įvykdytas projektas 2021 rugsėjo mėn. ir gautas 10000 Eur atlygis ir dar po metų 2022 balandžio mėn. ir gautas 30000 atlygis.
   Riba viršyta laikotarpyje 2021 vasaris – 2022 sausis. Vadinasi visi pardavimai su PVM. Vadinasi rugsėjo mėn. nuo 10000 eur skaičiuojamas PVM. Nesvarbu, kad suma maža.
   2022 m. balandį riba neviršyta (2021 kovas-2022 balandis (10000+30000=40000). Tai prievolė nuo 30000 eur susimokėti yra tik tada, jeigu asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju. Jeigu jis nėra ar buvo, bet išsiregistravo, tai tada mokėti PVM prievolės neatsiranda.

 3. Inga Atsakyti

  Jei turi IDV ir UAB (50proc akciju). Ar sumuojasi pajamos? Jei virsyta suma 45,000 ar reikia IDV registruoti kaip PVM moketoju.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   IDV (individuali veikla pagal pažymą) + Juridinis asmuo nesisumuoja. Registruoti nereikia.
   IDV+Juridinis asmuo+Juridnis asmuo sumuojasi. Registruotis reikia.

   • Diana Atsakyti

    o kaip, jei:
    IDV+ Juridinis asmuo „A” (akcininkas 50 %, vadovas) +Juridinis asmuo „B” (vadovas). Tačiau juridinio asmens „B” akcininkas yra juridinis asmuo „A”

    • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

     Laba diena, Diana,

     fizinis asmuo kontroliuoja įmonę B, per įmonę A. Todėl skaičiuojant PVM privalomo registravimosi ribą sumuosis visi trys.

 4. Robertas Atsakyti

  Sveiki per nezinojima papuoliau. Vykdau Individualią veiklą pagal pažymą. Lenkijoje prekių nupirkta jau daugiau nei už 21000 EUR. Prekės pirktis su lenkišku PVM 23 proc. Saskaita išrašyta man ant individualios veiklos. Kaip supratau nesiregistruojant PVM mokėtojų prekių pirkimo riba yra 14000 EUR.
  Kokios pasekmes dabar manes laukia ir kaip išspręsti šią problemą

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Robertai,

   nuo to momento, kai viršijote 14 tūkst. eur. prekių įsigijimą iš ES, turite registruotis PVM mokėtoju ir juo būti einamus ir kitus metus, nepriklausomai, kad pardavimai nesiekė 45 tūkst. eur ribos per dvylika mėnesiu.
   Nuo laikotarpio kada viršijote ribą, privalote mokėti PVM. Turite apsiskaičiuoti 21 proc. nuo pardavimų ir pateikti FR0608 formą mokesčių inspekcijai VMI ir sumokėti. Pasekmės bus tik delspinigiai, jeigu tai atliksite pats ir nelauksite patikrinimo.
   Mano rekomendacija būtų registruotis PVM mokėtoju nedelsiant, kadangi šioje situacijoje Jus du kartus sumokate PVM. Pirmą kartą Lenkijoje, kurio negalite susigrąžinti. Antrą kartą nuo pardavimų.
   Įsiregistravus PVM mokėtoju, prekes iš Lenkijos įsigytumėte su 0 prc. PVM.

   Platesnę informaciją apie PVM Jūsų verslo situacijoje galėtumėm pateikti konsultacijos metu.

 5. Saulius Atsakyti

  Laba diena,

  Norėjau pasiteirauti, jeigu esi užsiregistravęs įmonę kaip PVM mokėtojas ir perki prekes iš užsienio ar tau nebereikia mokėti PVM?
  Lenkijoje jis yra 23% ir taikant 21% tu sumokėtum mažesnį procentą.
  Vokietijoje jis yra 19% ir taikant 21% jau tektu sumokėti daugiau (geriau mokėti Vokietijoje?).
  Ar teisingai suprantu? Ar visgi PVM mokesčio yra įmanoma visiškai išvengti ir nemokėti importavus prekes?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   Suprantate neteisingai. Ar prekės buvo įsigytos ES, ar importuotos iš trečiųjų šalių, ar įsigytos LT visai nesvarbu. Pardavus šias prekes Lietuvoje mokėti pardavimo PVM 21 proc. nuo pardavimo kainos reikės. Jeigu planuojate prekes pardavinėti už LT ribų, tai jau reikėtų labai individualiai žiūrėti situacija.
   Dėl įsigijimo, tai perkant prekes iš ES ir nesant PVM mokėtoju prekės įsigyjamos su tos šalies PVM. Esant PVM mokėtoju ir prekės įsivežant į Lietuvą, jos įsigijimas be tos šalies PVM. Tai yra pirmu atveju įsigijimas brangesnis, antru atveju įsigijimas pigesnis.
   PVM mokesčio išvengti nepavyks, jeigu viršijate įstatymuose nurodytas ribas. Iki to momento galite rinktis ar norite juo būti ar ne.

 6. Tauras Atsakyti

  labas. jei prekes ( tarkim automobiliai ) perkami belgijoje ar vokietijoje is PRIVATAUS asmens neturincio jokios imones tai uz kokia suma galima pirkti uz 14000 ar 45000 eur.???

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   į 14 tūkst. eur ribą įskaičiuojami prekių įsigijimai iš ES, kurių pardavėjai yra (ar privalo būti) PVM mokėtojai.
   Žemiau pridedu VMI komentarą:

   Skaičiuojant iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertę atsižvelgiama tik į tų prekių vertę,
   kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys kitų valstybių narių juridiniai ir fiziniai
   asmenys, kurie pagal savo valstybės teisės aktus įregistruoti (ar kitaip identifikuoti) arba privalo
   įsiregistruoti PVM mokėtojais.

   Įsigijimai iš fizinių asmenų, nevykdančių veiklos, nėra skaičiuojami į 14 tūkst eur ribą.

   45 tūkst eur riba nėra įsigijimų (pirkimų) riba. Tai pardavimų riba. Prievolė mokėti atsiranda, kai pajamos per 12 mėnesių viršija šią sumą.

 7. Tadas Atsakyti

  Sveiki, jeigu vykdau individualia veikla programavimas ir tarkime pajamos per metus 40k ir jeigu atidarau MB kur dirbsiu tik vienas pats ir vikdysiu irgi programavimo veikla. Pajamos tarkime per metus irgi 40k. Tai sios pajamos susisumuos ir turiu registruotis PVM moketoju ar ne?
  Ar yra skirtumas ar veiklos susijusios ar veiklos nesusijusios IV ir MB kad reiktu registruotis PVM moketoju?

  Ar yra kazkoks atvejis kada turint IV ir MB galima tapti PVM moketoju? Atmetus tuos atvejus prekiu importa uz 14000eur ir kad kiekviena atskirai veikla generuoja >450000eur/metus.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Tadai,

   pirmiausia, tai ar tikrai Jums reikia bijoti tapti PVM mokėtoju, jeigu savo paslaugas teikiate B2B schemoje?
   Jeigu asmuo vykdo IV ir turi įmonę, tai jo pajamos nesisumuoja, taip kaip PVM įstatyme įtvirtinta nuostata, kad „7. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą.„. Sumuojasi, jeigu asmuo kontroliuoja keleta juridinių asmenų (vienas arba su susijusiais asmenimis) ir vykdo veiklą.
   Tačiau mokesčių administravimo įstatyme yra įrašyta griežta taisyklė „Turinio prieš forma principas”, kuriuo remiantis yra rizika, kad VMI tokį verslo skaidymą palaikys dirbtiniu, siekiant išvengti mokesčių. Todėl, jeigu įmonės ir IV veikla yra identiška siūlyčiau gerai įsivertinti šią riziką.
   Vykdant programavimo darbus įmonėms papildomos ribos nėra. Tik 45 tūkst ir 14 tūkst.
   Teikiant prekes ar paslaugas ES gyventojams yra dar OSS 10 tūkst eur riba.

 8. Tadas Atsakyti

  Na mano situacija tokia istikro: su IV vykdau keliata veiklu
  1. Reklamos paslaugos
  2. programavimo paslaugos
  3. irangos nuoma

  Noriu atsidaryti MB ir vykdyti irangos nuoma ir labiau pletoti cia striti.
  O IV irangos nuoma uzdaryti ir pasilikti tik reklamos paslaugas ir programavimo.
  Cia niuansas ko bijau kad poto nesakytu kad tiek su iv vykdziau nuoma tiek dabar su MB vykdau. Bet tikslas ta veikla perkelti i MB.
  Tai va pagrindinis klausimas ar poto siu IV veiklu ir MB veiklos pajamos nesisumuos i PVM riba

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   jeigu veiklos yra skirtingos, tai rizikos nėra. Kontroliuojant vieną įmonę ir turint IV nesisumuoja.

 9. Tadas Atsakyti

  Pajamos IV ir MB nesisumuoja kaip ir aisku dabar. O daugiau jokiu niuansu nera? Jei tarkime IV pajamos 20k o MB bus 40K. Norint issimoketi is MB visus tarkime 40K. Atlyginimas is Mb ar kitaip issimokejimas nesisumuos su IV 20k? Ir tarkime jei IV pajamos 20k o is MB issimoku 40k tai bus 60k tai PVM moketoju neturiu tapti?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Tadai,

   dėl detalesnės Jūsų situacijos analizės siūlau pasinaudoti mūsų siūloma konsultacijų paslauga (40 eur/val). Bet kokiu atveju, jeigu planuojate savo verslo schemas ir norite susidėlioti mokesčius, visada rekomenduočiau su mokesčių specialistais pasikabėti.
   Dėl mūsų paslaugų galite rašyti mūsų el paštu, kurį rasite prie kontaktų.

 10. Kostas Atsakyti

  Sveiki, tokia situacija. Noriu pradeti nekilnojamojo turto vystyma. T.y statyti individualius namus (parduodamo namo kaina bus apie 250 000€). Noriu steigti pradzioj maza bendrija. Kaip sakykit sitoje situacijoje bus su pvm mokejimu. Tapti iskarto pvm moketoju ar palaukti. Dekui uz atsakyma.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Kostai,

   kadangi naujų namų pardavimas yra PVM objektas ir Jums parduoti reikės su PVM, tai jau pačioje pradžioje rekomenduočiau registruotis PVM mokėtoju, nes tai labai smarkiai palengvins PVM atskaitą (susigrąžinimą). Bet kokiu atveju investuojant nemažas sumas rekomenduočiau viską susidėlioti su mokesčių konsultantais.

 11. Benas Atsakyti

  Sveiki, vykdau individualią veiklą pagal pažymą A ir noriu pradėti individualią veiklą pagal pažymą B. Ar pajamos iš skirtingų krypčių veiklų sumuosis į 45k ? Jei pajamos iš vienos veikos perkops 45k ar reiks pvm mokėti nuo abiejų ? ačiū

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Benai,

   pajamos sumuojasi, jeigu pagal individualią veiklą vykdomos kelios skirtingos veiklos. Jeigu yra viršijama riba, tai mokėti PVM reikės nuo abiejų veiklų.

  • Eduardas Atsakyti

   Sveiki, ačiū už labai išsamų straipsnį, tikrai puikiausias straipsnis šia tema, kurį galima rasti internete. Tik norėjau pasitikslinti: tiekėjas iš Moldovos siunčia prekes per Rumuniją (ES). Rumunijoje tiekėjas neturi savo padalinio tik išmuitina prekes ir jas kurjeriu pristato į Lietuvą. Ar toks pirkimas vis dar skaitosi kaip iš trečiosios šalies ir neįsiskaičiuoja į 14 tūkst. ribą? Ar VMI neturėtų pretenzijų, kad prekės nebuvo muitinamos Lietuvoje? Iš anksto ačiū už atsakymą.

   • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

    Laba diena,

    Labai daug kas priklauso nuo smulkmenų ir pačio įsigijimo sąlygų. Reikėtų žiūrėti konkretų sandorį.

    Tačiau, jeigu prekės buvo pirktos iš Kinijos, kinų tiekėjas jas išmuitino ES ir išsiuntė iš ES sandėlio (pvz sandėliavimas Amazon sandėlyje), bei sąskaitoje nurodė savo ES šalies pvm mokėtojo kodą, tai įsigijimas iš ES.

 12. Gerda Atsakyti

  Sveiki, o kaip yra su NT nuoma pagal verslo liudijimą (fizinis asmuo – fiziniam asmeniui). Jeigu pajamos per 12 mėnesių viršyja 45 tūkst. eur, ar ir gi reikia registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM? Ar užtenka nuo viršyjančios sumos sumokėti GPM? Dėkoju už atsakymą.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Gerda,

   jeigu tai ilgalaikė nuoma (sudaroma sutartis ilgesniam, tai 2 mėn. laikotarpiui), tai tokia nuoma nėra PVM objektas. T.y. nepapuola į 45 tūkst. eur ribą. Registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM nereikia. Reikia tik papildomai susimokėti GPM.
   Jeigu tai trumpalaikė nuoma, tai jau PVM objektas ir viršijus 45 tūkst eur ribą reikia registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM.
   Jeigu pas jus miksuotas variantas (ir tokių ir tokių sandorių), tai į 45 tūkst eur ribą reikia skaičiuoti tik trumpalaikę nuomą (pvz apgyvendinimo paslaugas).

 13. Lina Atsakyti

  Sveiki, mano vyras vykdo individualia veikla, prekyba internetu ir gyvai. Prekės ivežamos iš es. Norime atskirti vietine prekyba nuo eleltroninės ir el parduotuvėms atsidaryti mb, kuria valdysiu aš žmona, gaunasi, kad vyras turi individualia veikla o as mb bet verslas yra tos pačios sferos, ar tokiu atveju sumuojasi pvm? Ir jeigu ne, tai ar mb gali parduoti individualiai veiklai prekes, šiuo atveju as parduodu vyrui dali? Ar nepataps kaip minėta aukščiau kad busime susiję asmenys ir tada reikės mokėti pvm? Dėkui

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Lina,

   jeigu asmuo valdo vieną įmonę ir turi Individualią veiklą, tai verslai nesumuojami, apskaičiuojant PVM ribas. Sumuojama, jeigu asmuo valdo dvi ir daugiau įmonės, tada tos įmonės ir jo individuali veikla (jeigu tokią turi) sumuojasi.
   Jūs atveju, sekant įstatymo raidę nesisumuos, jeigu daugiau nekontroliuosite kitų įmonių. Tačiau… Jeigu patikinimo metu VMI nustatys, kad tai visiškai dirbtinai išskaidytas verslas, veiklos yra persipynusios ir pan. gali panaudoti turinio prieš formą principą ir PVM atžvilgiu apjungti verslus.
   Norint skelti verslus visada rekomenduoju, kad jie tikrai būtų atskirti. Prieš priimant sprendimus rekomenduočiau pasikonsultuoti ir susidėlioti viską su mokesčių konsultantais.

 14. Lina Atsakyti

  Laba diena, savininkas turi dar individualią veiklą ir naują MB. Yra didelė galimybė, kad MB pasieks ribą ir taps PVM mokėtoju. Ar automatiškai netaps ir ind. veikloje PVM mokėtoju? Veiklos panašios, prekyba ir remontas.
  Ačiū

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Lina,

   jeigu asmuo kontroliuoja (valdo) vieną įmonė (nepriklausomai ar tai MB ar UAB ar VŠĮ ir t.t.)) ir turi IV, tai jo kaip asmens vykdančio individualią veiklą ir įmonės veikla nesisumuoja nustatant prievoles registruotis PVM mokėtoju. Ribos skaičiuojamos atskyrai ir jeigu įmonė tampa PVM mokėtoju, tai gyventojui pačiam gali nebūti prievolės registruotis PVM mokėtoju.

   Jeigu asmuo kontroliuoja daugiau negu veną įmonę, tai jo kaip asmens vykdančio individualią veiklą ir įmonių veiklos sumuojasi nustatant prievoles registruotis PVM mokėtoju.

   Kaip ir komentavau anksčiau „Tačiau… Jeigu patikinimo metu VMI nustatys, kad tai visiškai dirbtinai išskaidytas verslas, veiklos yra persipynusios ir pan. gali panaudoti turinio prieš formą principą ir PVM atžvilgiu apjungti verslus.”

 15. Mantas Atsakyti

  Sveiki, turiu įsteigęs vieną MB, kurioje esu vienasmenis vadovas-narys, esu pasirašęs CP sutartį MB vadovavimui, MB PVM mokėtoja. PSD moku kas mėnesi pats. Pelno dalį išsimoku sau (MB nariui) kaip B tipo priskirtomis pajamomis (26 kodu) kas pusmeti ar ketvirti. Ar tokiu atveju MB išmokama pelno dalis MB narui (vadovui) gali būti priskirima kaip „gyventojo pajamos gautos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos” nuo kurių reikia sumokėti GPM, VSD ir PSD ar tik GPM vadovui nuo MB išmokėtos pelno dalies?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Mantai,

   plačiau apie MB mokesčius galite rasti čia.
   „PSD kas mėnesį moku pats” – PSD už Jus turi mokėti mažoji bendrija, jeigu nesate draustas kitur.
   Kas liečia dėl pajamų priskyrimo, tai yra mokesčių mokėtojo sprendimas, kokiam tipui jis priskirs ir deklaruos. Jeigu deklaracijoje bus nurodytas 02 kodas, tai prisikirs su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir atitinkamai apsimokestins VSD, PSD ir GPM. Jeigu deklaruosite 26 kodu, tai tik GPM. Tai yra Jūsų sprendimas. Įstatymas suteikia tokią teisę.

 16. Renata Atsakyti

  Labas,
  Dirbu pagal IV pažymą ir turiu MB. MB esu (viena) narė – vadovė, su MB sudaryta CP sutartis. Metų gale iš MB išsimoku pelno dalį (26 kodu). Ar išmokėta pelno dalis iš MB sumuojama kartu su IV pajamomis vertinant 45k PVM ribą (ar IV neatsiranda prievolė registruotis PVM)?
  PVZ: per metus IV pajamos 40k ir iš MB išmokėta pelno dalis (26 kodu) 30k, o pagal CP sutartį 0k (negaunu).

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Renata,

   dividendų – pelno išmokėjimas nėra PVM objektas. T.y. neapsimokestina PVM ir nėra sumuojamas į 45 tūkst. eur ribą.

 17. Jonas Atsakyti

  Sveiki,
  dirbu pagal ind. veiklos pažymą. Vertimo raštu ir žodžiu veikla.
  Pradėjau veiklą 2022m. vasario mėn. ir 2023 m. vasario mėn. viršijau 45 tūkst. pajamų ribą.
  Ar būtina man registruotis PVM mokėtoju ? O jeigu mano pajamos per ateinančius 12 mėn. nepasieks 45 tūkst. _??? kas tada ?
  Nuo kokių pajamų sumų man reikia mokėti PVM ?
  O kaip su GPM ?
  Esu pensijoje.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Jonai,

   Jeigu 2023 vasarį viršijote 45 tūkst eur (skaičiuojasi 2022 kovas-2023 vasaris), tai PVM už 2023 vasarį Jums reikės susimokėti iki 2023 kovo 25 d. ir pateikti VMI FR0608 deklaraciją. Jeigu kitus mėnesius PVM ribos neviršysite, tai galima nesiregistruoti PVM mokėtoju.
   PVM mokamas vasarį nuo to pardavimo, kuriuo buvo viršyta 45 tūkst eur riba ir visų paskesnių vasario mėnesio pardavimų.
   PVM įstatyme nėra išlygų ar pardavėjas pensijoje ar priklauso kitai socialinei grupei.
   GPM mokamas nuo uždirbto pelno (apmokestinamųjų pajamų), nepriklausomai nuo to ar asmeniui yra prievolė mokėti PVM ar ne.

 18. Jonas Atsakyti

  Ačiū lb. už operatyvumą. Man dar vienas liko neaiškumas ?
  Kaip ir minėjau, vasario mėn. viršijau 45 tūkst. Tai sumoku 21 proc. PVM nuo viršytos sumos.
  O kaip toliau ? Dabar pradedu nuo šio mėnesio naują darbo etapą. Moku toliau GPM, o kaip su PVM ? Ačiū

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   kaip ir rašyta straipsnyje – PVM registravimo riba yra slenkanti. 2023 metų kovo mėnesį vertinate ar per 2022 balandį -2023 kovą neviršijote 45 tūkst eur ribos. Ir ar atsiranda prievolė mokėti PVM ir taip kiekvieną mėnesį. Jeigu viršijama nuolatos – būtina registruotis PVM mokėtoju. Jeigu neviršijote – PVM mokėti nereikia.

 19. Tomas Atsakyti

  Sveiki, dirbu pagal eilinę darbo sutartį (IT konsultantas), plius turiu vieno nario MB papildomai užsidirbti, ta pati IT konsultavimo veikla pagal užsakymus.
  Tarkim kaip MB vadovas pagal civilinę sutartį uždirbau 40k, plius pagal darbo sutartį 20k.
  Ar įprastiniai darbo santykiai kaip nors įtakoja pvm ribos skaičiavimą bendrijai ar man kaip fiziniam asmeniui?

  Ar ta pati įmonė, kurioje dirbu pagal darbo sutartį, gali užsakyti papildomus darbus iš mano MB?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Tomai,

   darbo užmokestis nėra PVM objektas ir niekaip neįtakoja PVM ribos skaičiavimo nei Jums, nei Jūsų MB. Taip pat ir pelno ar avansinio pelno (dividendų) išsimokėjimas nėra PVM objektas.
   Ribojimų pirkti paslaugas Jūsų darbovietei iš Jūsų MB nėra. Tačiau vis dėlto rekomenduojama, kad užsakytos paslaugos skirtųsi nuo Jūsų tiesioginių darbo funkcijų darbovietėje, nes yra rizika, kad VMI gali perkvalifikuoti gautą atlygį už paslaugas į darbo užmokestį.

 20. Darius Atsakyti

  Sveiki.
  Ar 14000 riba iš ES šalių, tai šita 14000 suma su sumokamos šalies PVM? Ar riba skaičiuojama be PVM?

 21. Darius Atsakyti

  Sveiki,

  Dar turiu vieną klausimą. Viršijus 45 tūkst. ribą, pateikiu formą FR0608, ar 19 formos langelyje reikia traukti pirkimus iš ES šalių, PVM sąskaitos su tos šalies sumokėtu PVM.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   PVM atskaita galima tik nuo Lietuvoje pirktų prekių ir paslaugų sumokėto PVM. Užsienyje sumokėto PVM traukti į atskaitą negalima. Todėl jo įrašyti į LT deklaraciją nereikia.

 22. Jolanta Atsakyti

  Sveiki. Ačiū už išsamų straipsnį. Norėčiau pasitikslinti. UAB teikia konsultacijų paslaugas, ir šiuo metu yra ne PVM. Pastaruosius 2 metus pajamos nesiekė 45 tūkst. Šiuo metu turiu išrašyti sąskaitą 100 tūkst. Ar turėčiau registruotis PVM prieš šią sąskaitą išrašydama? Ar galiu registruotis tik po to ir dabar išrašyti ne PVM sąskaitą? Ar nuo šuos sumos reikės mokėti PVM? Ar tik nuo vėlesnių sąskaitų kai jau tapsiu PVM ir rašysiu PVM sąskaitas? Ačiū

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Jolanta,

   Ar būsite įsiregistravusi PVM mokėtoja ar ne, mokėti PVM reikės, bet įsiregistravimas PVM mokėtoju labai viską palengvins tiek Jums pačiai, tiek pirkėjui. Todėl rekomenduočiau įsiregistruoti PVM mokėtoju, prieš išrašant sąskaitą.
   Kadangi 45 tūkst. eur ribą bus viršyta su 100 tūkst. eur sąskaita, tai PVM turės būti išskaičiuotas ir sumokėtas nuo viso sandorio, kuriuo buvo viršyta (t.y. 100 tūks eur) ir visų vėlesnių pardavimų.

 23. Saulė Atsakyti

  Sveiki,
  Ačiū už straipsnį.
  Norėčiau pasitikslinti jeigu per 12-a mėn. atgal viršyta PVM riba 45000 eur , ( pvz sausio mėn. viršyta riba ir pasiekta 46000 eur skaičiuojant 12 mėn. atgal….viskas aišku susimokam PVM nuo pajamų skirtumo 1000 eur ) o po to uždirbta vasarį 1200 eur ( kas per 12 mėn. sudaro jau 49000 eur) tai skaičiuoti PVM reikia vasario mėn. ne nuo 1200 eur, kuris uždirbtas o nuo 49000-45000 t.y. nuo 4000 eur?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   pataisau Jus – susimokate ne nuo pajamų skirtumo, o nuo sandorio, kuriuo buvo viršyta. Tad jeigu turėjote 43 tūkst eur ir pardavėte vieną prekę už 3000 eur, tai susimokėti PVM reikia nuo 3000 Eur.
   Ar tikrai gerai gaunate vasario 49 tūkst eur ribą? Nes skaičiavimo mėnesiai pasislenka. Imasi 2023 vasaris -2022 kovas.
   Jeigu visgi yra situacija, kai iškarto yra viršijima riba. T.y. jau vasario 1 dieną turime 47800 Eur, o per vasarį uždirbome 1200 eur, tai mokėti reikia tik nuo vasario uždirbtų pajamų 1200 eur. (kas buvo viršyta ankstesniais mėnesiais ir turėjo būti susimokėta ankstesniais mėnesiais, antrą kartą nėra apmokestinama).

 24. Saulė Atsakyti

  Tai va, kad ten būtent prekyba smulkiais produktais/prekėmis, o ne viena stambi prekė. Mėnesiai pasislenka, bet būtent vienas senesnis mėnesis ir sudarė didžiausią apyvartą, ko pasekoje sekantys mėnesiai jau siekia PVM. Nelabai suprantu, nes pasiskambinus VMI sako, kadangi buvome neužsiregistravę PVM mokėtojais, tai reikia kiekvieną mėn. vėl skaičiuoti 12 mėn. atgal ir žiūrėti ar neviršijom ribą.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Saule,

   taip, tikrinimas kiekvienas mėnuo, jeigu nėra registruota PVM mokėtoja. PVM prievolė atsiranda tik tą mėnesį, kai yra viršyta PVM riba (jeigu įmonė nėra registruota PVM mokėtoja).

 25. Gintarė Atsakyti

  Sveiki, vykdant IDV + MB (sau algos nesimoki, esi tik steigejas ir visos pajamos ir pelnas eina tik MB) ar sumuojasi pajamos? Jei tarkim IDV per metus uzdirbo 30k, o MB 20k, tai suma sumarum 50k. Bet asmuo vykdantis idv “gauna”i sask tik 30, o 20k lieka MB saskaitoje. Kaip tokia situacija? Nes susigincijom su kolegomis:)

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Gintare,

   IV ir MB pajamos nesisumuoja, jeigu kontroliuojate tik vieną juridinį asmenį. (Jeigu kontroliuojate dvi ar daugiau įmonių, tada sumuojasi).
   IV pajamos yra fizinio asmens pajamos, o MB pajamos yra juridinio asmens pajamos.

 26. Lina Atsakyti

  Sveiki.
  Vykdau IV. Perku prekes iš LT įmonės ir jas parduodu LT fiziniams asmenims. Mano pelnas tėra apie 5proc. nuo apyvartos. Apyvarta greitai viršys PVM ribą. Taip išeis, kad tuomet dirbsiu į pilną minusą?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Lina,

   turite pasikeisti savo kainodarą, bei įsivertinti PVM atskaitos įtaką.
   Apie tai plačiau galite pasiskaityti čia ir čia.

 27. Juozas Atsakyti

  Laba diena, dirbu pagal IV ir gaunu pensiją 550 Eu/mėn. ( tai būtų 6600 Eu/metus). Numatomas atlygis už paslaugas būtų 45000 Eu iki š.m. gruodžio mėn. Ar sumuosis šios pajamos ?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Juozai,

   PVM objektas (nuo ko skaičiuojasi PVM) yra tik atlygis už parduotas prekes, daiktus ar suteiktas paslaugas. Nei pensija, nei daro užmokestis nepapuola po PVM įstatymu ir nesisumuoja skaičiuojant PVM įstatymų ribas. Jūsų atveju Jums svarbu įsivertinti tik gautą atlygį už paslaugas.

 28. Aušra Atsakyti

  Sveiki, kaip skaičiuojasi 45 tūkst. riba prekiaujant naudotais automobiliais (dauguma jų pirkti Lietuvoje, iš fizinių asmenų)? Nuo pilnos pardavimo kainos ar nuo maržos?

 29. Aurimas Atsakyti

  Sveiki,

  dėkoju už puikų straipsnį!
  Būčiau dėkingas už atsakymą: jei fizinis asmuo turi tik vieną MB (taip pat yra vienintelis narys) ir iš šios gauną atlygį pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį ~40 tEUR ir taip pat paskirsto dividendus ~100 tEUR, ar šios pajamų rūšys nėra siejamos PVM tikslais?
  Taip pat ar nėra siejama IV pajamos ir savo MB civilinės paslaugų sutarties pajamos PVM tikslais?

  Dėkoju už atsakymus

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Aurimai,

   Dividendai nėra PVM objektas, tai į 45 tūkst ribą neįsiskaičiuoja.
   Jeigu asmuo turi IV ir vieną įmonę tai IV ir įmonė nesisumuoja. Jeigu asmuo turi IV ir kelias įmones (vienas ar su susijusias asmenimis) tai sumuojasi (nebent atitinka sąlygą, kad tai visiškai skirtingi verslai).
   Asmens IV pajamos ir pajamos gautos pagal civilinę paslaugų sutartį – sumuojasi. Nesvarbu kiek įmonių jis turi, Nes tiek IV tiek pagal civilinę yra konkretaus asmens gautos pajamos už suteiktas paslaugas / parduotas prekes.

 30. Lauras Atsakyti

  Sveiki,

  Turiu IDV ir esu PVM mokėtojas. Noriu perkelti atsakomybę ant juridinio asm., todėl ketinu steigti MB.
  – ar MB yra prievolė registruotis PVM mokėtoja (ar registruojantis PVM mokėtoja gali kilti kažkokių klausimų VMI)?
  – norint gauti 0% pelno mokesčio lengvatą, ar yra skirtumas kada įregistruosiu MB – metų gale, ar pradžioje (jei ji galioja tik kalendoriniams metams, registruoti metu gale veiklos neapsimoka)?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   naujam įsteigtam Juridiniam asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis neviršija nustatytų ribų nebent nori savanoriškai.
   Pildant prašymą registruotis PVM mokėtoju VMI pateikia anketą į kurią būtina atsakyti. Dažniausiai tai klausimai apie verslą, tiekėjus, pirkėjus. T.y. VMI nori įsitikinti, kad veikla realiai vykdoma.
   Jeigu norite pasinaudoti 0 proc. pelno mokesčio lengvata, tai įmonę rekomenduoju įsteigti metų pradžioje, kadangi ši lengvata taikoma kalendoriniams metams.

 31. Asta Atsakyti

  Sveiki,gavau iš VMI pranešimą,kad viršijau pvm,apyvarta 2022 m buvo 55029€.Dirbu su IV pažyma,paslaugos.Reikalauja sumokėti pvm.Tai čia bus nuo skirtumo tarp 45000 ir tos sumos?Čia taip pirmą kartą,nesuprantu,kaip elgtis,kiek mokėti,kada galėsiu nebebūti pvm mokėtoja.Žiemą pajamų išvis negaunu.
  Dėkoju.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Asta,

   rekomenduoju kreiptis į mokesčių konsultantus, kurie padės apskaičiuoti ir deklaruoti PVM, bei įvertins ar tikrai Jums reikia mokėti PVM, ar teikiate paslaugas, kurios yra PVM objektas.

   Vertinti reikėtų kiekvieną mėnesį. Turėtumėte nustatyti kuriuo sandoriu konkretų mėnesį buvo viršyta 45 tūkst eur riba ir nuo jo ir visų paskesnių to mėnesio sandorių išskaičiuoti PVM.
   Ir taip kiekvieną mėnesį.

   Tik svarbu atsiminti, kad 45 tūkst eur riba neskaičiuojama kalendoriniais metais ir sausio 1 d. nenusinulina. Tai 12 mėnesių slenkanti riba. Todėl 2022 metų vasario mėnesį turite vertinti pagal 2021 m. kovo – 2022 m vasario apyvartą.

   PVM mokėtoja galėsite nebūti tais mėnesiais, kai neviršijate 45 tūkst eur ribos per dvylika mėnesių.

 32. Kristina Atsakyti

  Sveiki, niekur nerandu informacijos arba ji neaiški.. Su vyru dirbame pagal verslo liudijimus. Verslo liudijimai yra vienodi, ta prasme, abu atliekame tas pačias paslaugas. Taip dirbome ir iki santuokos. Ar mūsų deklaruojamos pajamos sumuosis – ta prasme, kad per abu neturime viršyti 45K sumos, nenorėdami tapti pvm mokėtojais, ar visgi, nepaisant, kad esame sutuoktiniai, kiekvienas atskirai deklaruodami savo pajamas neturėtume viršyti tos sumos? Ačiū.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   įstatyme yra prašyta kad jeigu asmuo kontroliuoja keletą juridinių asmenų. Jus nekontroliuojate juridinių asmenų, todėl sumavimas Jums negalioja. T.y. bendrai sudėjus nesisumuoja.

   71 str.
   7. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą. Šios dalies nuostatos netaikomos, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:
   1) nė vienas jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organo narys nėra tas pats asmuo ir
   2) jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio, ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

 33. Povilas Atsakyti

  Povilas
  Sveiki, savo namų valdos žemėje auginu gėles ir daržoves. Realizuoju turguje. Nuo kokios pajamų sumos reikia registruotis PVM mokėtoju?
  Ačiū už pagalbą

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   turite skaičiuoti pardavimo pajamos pagal tą pačią taisyklę t.y. 45 tūkst eur per 12-ką mėnesių.

 34. Jolanta Mickuvienė Atsakyti

  Laba diena,
  Dirbant su IV jau 3 mėnuo sudėjus paskutinius 12 mėn viršijama 45 tūks. riba. ar jau reikia registruotis PVM mokėtoju.
  Ačiū.
  Jolanta

 35. Jurga Atsakyti

  Laba diena,
  Jeigu iš Čekijos įmonės už mokymus Ispanijoje sąskaitoje jau įrašytas PVM mokestis, ar galima prašyti sąskaitą pakeisti ir to PVM neįrašyti, nes Lietuvoje mokėtojas (įstaiga) privalės už mokymus sumokėti PVM vis tiek.
  Iš anksto dėkoju už atsakymą.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena,

   jeigu mokymai vyko (ar bus) Ispanijoje, tai yra ne nuotoliniai mokymai, tai tokie mokymai ne PVM objektas Lietuvoje ir Lietuvoje prievolių neatsiranda, o tiekėjas negali pataisyti sąskaitos.
   Jeigu mokymai vyks nuotoliu, tai visada galima kreiptis į tiekėją, kad pataisytų sąskaitą.

 36. Art Atsakyti

  Laba diena,

  Patikslinkit prašau, ar 14 000 suma importui skaičiuojama tik iš ES?

  Ar automobiliams iš Jav galioja šios apyvartos riba?

  Iš anksto dėkoju

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Sveiki,

   galioja, tik įsigijimams iš ES.
   Importas iš trečiųjų šalių (ne ES šalių) nesiskaičiuoja.

 37. Gintarė Atsakyti

  Laba diena,

  noriu pasitikslinti dėl tapimo PVM mokėtoju.

  Per metus (intervalas – 2023-05–2024-04) pardaviau prekių el. platformoje už 40 000 eurų (pirko tiek JAV, tiek ES, tiek kitų šalių fiziniai asmenys). Dar pardaviau teisę į nuotraukas – iš jų juridinis asmuo kuria produktus, kuriuos pardavinėja daugiausia JAV (už parduotas prekes su mano sukurtu atvaizdu gaunu procentus nuo prekės; man nieko rūpintis nereikia), tad per metus papildomai gavau pajamų iš juridinio asmens (įsikurusio ne ES šalyje) už 10 000 eurų. Taip pat dar vienai organizacijai (JAV) suteikiau paslaugų, susijusių su tekstais, už 1 000 eurų. Viską sudėjus, perkopiu 45 000 eurų. Ar vis dėlto deklaruojant pajamas, galiu nurodyti, kad 40 000 eurų pajamos, gautos Lietuvoje, o 11 000 eurų pajamos, gautos iš užsienio. Todėl iki tapimo PVM mokėtoju likę 5000 eurų. Kaip šiuo atveju reikia traktuoti gaunamas lėšas: jas visas sudėti į bendrą sumą ar atskirti? Ačiū už komentarą.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Gintare,

   Jeigu 11 tūkst eur. paslaugų suteikėte JAV kompanijai, tai nėra PVM objektas Lietuvoje ir neįsiskaičiuoja į 45 tūks eur. ribą.
   Atkreiptina, kad metinėje deklaracijoje reikia deklaruoti pajamas tik iki 2023-12-31 datos t.y. už kalendorinius metus, o PVM skaičiuojamas už 12 slenkančių mėnesių. Nesumaišykite to deklaruodama.
   Taip pat rekomenduočiau pasidomėti ar Jums nėra prievolės registruotis OSS sistemoje PVM mokėtoju, dėl vykdomos el. prekybos. Riba yra 10000 eur bendrai visų pardavimų į ES fiziniams asmenims per kalendorinius metus.

 38. Lukas Atsakyti

  Sveiki. Dirbu su IV. Kokiu apskaitos principu bus skaičiuojama 45 tūkst. eurų riba: pagal mano išrašytų sąskaitų datas ar pagal lėšų pervedimų datas? (Yra viena stambesnė sąskaitą įmonei, kuri lėšas pervedė per kelis kartus per kelis mėnesius ir pagal faktinių pervedimų datas riba neviršyta).
  Ačiū

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Lukai,

   PVM skaičiuojamas pagal tai kada buvo parduotos prekės ar suteiktos paslaugos, nepriklausomai nuo to kada buvo gauti pinigai. Todėl turite skaičiuoti tuo laikotarpiu kada buvo išrašyta sąskaita.

   • Lukas Atsakyti

    Sveiki. Patikslinsiu. Nesu ir niekad nebuvau registravęsis PVM mokėtoju. Pajamos iki šiol berods deklaruojant būdavo skaičiuojamos pinigų kaupimo principu (pagal faktiškai gautas lėšas). Šis skaičiavimo principas, kiek skaičiau, berods galioja ne pvm mokėtojams, ar ne? Dėkui

    • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

     Sveiki,

     apskaičiuojant pelną (apmokestinamąsias pajamas) yra du pajamų apskaičiavimo principai – kaupimo ir pinigų.
     Tuo tarpu apskaičiuojant PVM (taip pat skaičiuojant PVM ribą) nėra pinigų principo. Yra tik kaupimo principas t.y. pagal išrašytas sąskaitas.

     Tai du visiškai skirtingi dalykai.

 39. Justas Atsakyti

  Laba diena, dirbu su IV – statybos. 2023.07 mėn. peržengiau PVM ribą, susimokėjau vienkartinį PVM mokestį valstybei, poto pajamų jokių negavau.
  dabar negaliu gauti pajamu iki 2024.07 mėn., kad vėl nereikėtų mokėti PVM.
  O jeigu aš atsidarau MB (veikla ta pati) ir gaunu dabar pajamas ant MB, ar PVM man reikės mokėti?
  Ar nebesisumuoja per paskutinius 12 mėn. ką esu gavęs su IV ir ką gausiu su MB?

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Justai,

   pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį, kad riba yra slenkanti. Ir gali būti situacijų, kai jau kitą mėnesį neviršijote PVM prievolės ribos. Todėl laukti metų tikrai nereikia. (Skaičiuojama einamas mėnuo ir vienuolika mėnesių atgalios t.y. dvylika slenkančių mėnesių). Rekomenduoju persiskaičiuoti kiekvieną mėnesį.
   Jeigu turite tik vieną įmonę ir vykdote IV tai pajamos nesisumuoja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.