Pajamos natūra

Pajamos natūra dažnai sunkiai apčiuopiamos ir suprantamos tiems, kas nėra finansų žmonės, tačiau atsieina nemažus mokesčius. Įmonėms vis dažniau savo darbuotojams suteikiant papildomų naudų, pajamų natūra išvengti nepavyksta. Nors jau tapusios verslo kasdienybe, vis tik pajamos natūra vis dar sunkiai perprantamos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, kurie negali teisingai įsivertinti savo sprendimų kainos.

Sąvoka „pajamos natūra“ įrašyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Pajamos natūra – neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal šio Įstatymo nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.

Paprastais žodžiais tariant, tai gyventojo (fizinio asmens) gautas nepiniginis turtas ir gauta nauda, kurie gali būti identifikuoti bei išmatuoti pinigais. Nereikėtų klaidingai suprasti, kad pajamos natūra atsiras praeiviams prekybos centre išdalinus jogurto pavyzdžius. Pajamos natūra dažniausiai atsiranda, kai suteikiama nauda su įmonę susijusiam asmeniui (darbuotojui, savininkui, jų šeimos nariams, pagrindinio tiekėjo direktoriui ir daugeliui kitų).

 

Pajamas natūra galima skirstyti į dvi dalis: tai tos, kurias galime apčiuopti (gautas turtas ar paslaugos), ir tos, kurių apčiuopti negalime (gauta nauda). Pirmąsias įvertinti labai paprasta – tai asmens gautas turtas ar paslaugos.

Įmonė savo darbuotojui atidavė ekspozicinį baldų komplektą. Darbuotojas gavo baldus, kurie jam nieko nekainavo, ir šių baldų vertė yra aiški. Nors tai ir ne darbo užmokestis, bet sumokėti mokesčius nuo šių baldų vertės reikės, nes tai darbuotojo gautos pajamos natūra.

Statybų įmonė savo direktoriaus namuose neatlygintinai sutaisė stogą. Stogo remonto darbų kaina bei sunaudotų medžiagų vertė ir bus direktoriaus pajamos natūra, o nuo jų sumos privaloma sumokėti mokesčius.

Jei įmonė savo darbuotojams ar kitiems su ja susijusiems asmenims apmoka draudimą, nuperka bilietus į renginį, poilsinę kelionę ar paslaugas SPA, leidžia nemokamai apsistoti įmonės poilsio namuose, vaišina pietumis ir pan., tai bus pajamos natūra.

Tačiau vien faktas, jog gyventojas kažką gavo, dar nereiškia, kad tai pajamos natūra. Privalo būti identifikuota konkretaus asmens gauta nauda. Jeigu to nustatyti negalima – pajamų natūra neatsiranda. Jeigu darbuotojas gavo baldus, direktoriui sutaisytas stogas ar vadybininkui padovanota kelionė į SPA, klausimų kilti neturėtų – aiški nauda, aiški vertė ir aiškus asmuo, bet jeigu įmonė organizuoja vasaros šventę, nuomoja sodybą, perka maistą ir tikrai negali nustatyti, kiek kas ten suvalgė, kokiomis pramogomis naudojosi, tokiu atveju pajamų natūra nėra.

Indentifikavimo taisyklė labai jautri, kai įmonė darbuotojams perka pietus. Jeigu tai švediškas stalas, kur kiekvienas gali ateiti ir įsidėti kiek nori, pajamų natūra neatsiranda – juk neįmanoma identifikuoti konkrečios naudos, kiek kas ko suvalgė, tačiau jeigu darbuotojai turi korteles, pagal kurias gauna patiekalus įmonės valgykloje, tai jau pajamos natūra.

Kaip nustatyti pajamų natūra vertę? Vertės nustatymui galioja griežta rinkos kainos taisyklė ir jokių interpretacijų čia būti negali. Įmonei atidavus darbuotojui ekspozicinius baldus, mokesčius reikės mokėti ne nuo savikainos, o nuo baldų kainos, už kurią jie būtų parduoti paprastam pirkėjui, atėjusiam iš gatvės. Direktoriui sutaisius stogą, pajamų natūra vertė bus tolygi sumai, už kurią šie darbai būtų atlikti su įmone nesusijusiam paslaugų užsakovui.

Rinkos kainos taisyklė tokia svarbi, kad atsiranda ir neapčiuopiamos pajamos natūra. Tai su įmone susijusio asmens (darbuotojo, akcininko, darbuotojo šeimos narių ir t. t.) iš jos gauta didesnė nuolaida ar geresnė įsigijimo kaina, kai tokių sąlygų paprastas pirkėjas gauti negali. Nereikėtų išsigąsti, jeigu suteikiama tokia pati nuolaida kaip ir kitiems klientams. Pajamų natūra neatsiras, jeigu darbuotojas naudosis įmonės lojalumo programa, galiojančia ir paprastiems pirkėjams. Pavyzdžiui, darbuotojui ekspozicinių baldų neatidavė, jis juos įsigijo su 30 proc. nuolaida, kuri taikoma visiems baldams iš ekspozicijos. Įvykęs sandoris atitinka rinkos kainą, papildomos naudos vien dėl to, kad dirba toje įmonėje, asmuo negavo. Tačiau jeigu jis įsigijo baldus su 50 proc. nuolaida ar net už savikainą, o tokia kaina jam buvo nustatyta vien todėl, kad yra įmonės darbuotojas, tai skirtumas tarp jo įsigijimo kainos ir baldų rinkos kainos ir bus pajamos natūra, nuo kurių reikia sumokėti mokesčius.

Neapčiuopiama ir sunkiai suprantama nauda – tai ne tik nuolaidos, bet ir dažniausiai sutinkamos beprocentinės ar lengvatinės paskolos su įmone susijusiems asmenims (savininkams, darbuotojams, šeimos nariams). Juk rinkos sąlygomis niekada nepavyks gauti beprocentinės (ar su ypač mažomis palūkanomis) paskolos, neįkeitus nekilnojamo turto. Paskolinti lengvatinėmis sąlygomis darbuotojui ar kitiems su įmone susijusiems asmenims niekas nedraudžia, tačiau privalo būti įvertinta jų gauta nauda, t. y. kiek žmogus sutaupo, jeigu skolinasi iš įmonės, o ne iš kredito įstaigos. Juk bankas vartojamo paskolą suteks su 12 % metinių palūkanų, o darbdavys kartais paskaičiuos simbolinius 3 % arba neskaičiuos visai.

Pajamų natūra pripažinimo apraše yra ir trečioji pajamų natūra rūšis, pastaruoju metu itin dažnai aptariama žiniasklaidoje. Tai įmonės automobilio naudojimas privatiems poreikiams. Taisyklės nusako, kad jeigu įmonės darbuotojas naudoja automobilį savo asmeninėms reikmėms, privalo būti pripažintos pajamos natūra ir sumokėti mokesčiai. Kai įmonė turi lengvųjų automobilių, labai retai pavyksta įrodyti, jog jie darbuotojų asmeninėms reikmėms nenaudojami. Įrodyti galima, jei darbo pabaigoje automobiliai lieka įmonės garaže. Tiesa, tokia situacija būna retai – darbuotojai su įmonės automobiliais grįžta namo, važinėja jais ir po darbo valandų bei savaitgaliais. Jie gauna naudą, nuo kurios privalo būti sumokėti mokesčiai.

Anksčiau aptarėme, kad turi būti nustatyta tiksli gauta nauda, tačiau kalbant apie įmonės automobilius to padaryti beveik neįmanoma, todėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos apraše yra taisyklės, kaip šiuo atveju apskaičiuoti asmens gaunamą naudą:

  • vertinant automobilio nuomos rinkos kaina;
  • vertinant automobilio rinkos kainos procentinę dalį.

Pirmuoju atveju įmonė pasitvirtina tvarką, kaip identifikuoja, kiek laiko automobilis naudojamas asmeninėms reikmėms (pvz., pagal kilometražą), apskaičiavimo metodą bei nuomos rinkos kainos nustatymą. Tai nėra patogus būdas, nes jis reikalauja papildomos dokumentacijos ir dažnai sutaupyti nepavyks.

Antruoju būdu asmens gaunama nauda apskaičiuojama pagal apraše nustatytas formules:

Automobilio rinkos vertė * 0,70 % = pajamos natūra per mėnesį

Automobilio rinkos vertė * 0,75 % = pajamos natūra per mėnesį

Pirmuoju atveju į pajamų natūra sumą neįskaičiuojami degalai, antru atveju darbuotojas asmeninėms reikmėms naudoja ir įmonės degalus. Kokį koeficientą taikyti, galima pasirinkti. Automobilio rinkos vertė nėra jo įsigijimo kaina. Tai suma, kurią tas automobilis kainuoja rinkoje tuo momentu, todėl kiekvienais metais šis skaičius mažėja. Kuo pigesnis ir senesnis automobilis, tuo darbuotojas gauna mažesnę nauda ir tuo mažesni mokesčiai. Vieni mokesčiai nuo „Teslos“, kiti – nuo „Opelio“.

Kokie mokesčiai mokami nuo pajamų natūra?

Jeigu naudą gauna įmonės darbuotojas, pajamos natūra priskiriamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir atitinkamai apmokestinamos, t. y. nuo jų reikia sumokėti visus mokesčius kaip nuo darbo užmokesčio (gyventojų pajamų mokestis, socialinio ir sveikatos draudimo įmokos).

Jeigu naudą gauna įmonės darbuotojų šeimos nariai, pajamos natūra priskiriamos darbuotojo gautai naudai ir atitinkamai mokami mokesčiai kaip nuo darbo užmokesčio.

Jeigu pajamas natūra gauna įmonės savininkai ar kiti asmenys, su įmone nesusiję darbo santykiais, reikės sumokėti tik gyventojų pajamų mokestį.

Pajamų natūra apskaičiavimo pavyzdžiai

Darbuotojui atiduotas ekspozicinis baldų komplektas, kuris parduotuvėje kainavo 1000 Eur. Darbuotojo gauta nauda – 1000 Eur.

Darbuotojas už 500 Eur įsigijo ekspozicinį baldų komplektą, kuris parduotuvėje kainavo 1000 Eur. Parduotuvė taikė 20 % nuolaidą ekspoziciniams baldams visiems pirkėjams. Darbuotojo gauta nauda 300 Eur (skirtumas tarp rinkos kainos ir darbuotojo įsigijimo kainos).

Įmonės darbuotojai nemokamai gali pavalgyti už 5 Eur įmonės valgykloje. Darbuotojai turi korteles, pagal kurias yra identifikuojami. Per mėnesį darbuotojas pasinaudojo nemokamais pietumis 12 kartų. Jo gautos pajamos natūra – 60 Eur.

Įmonė direktoriui suteikė lengvatinę 10 000 Eur paskolą su 5 % metinėmis palūkanomis. Paskolos sutartis atitiko vartojimo paskolos sąlygas. Kreditų įstaigų siūlomos vartojimo paskolų palūkanos yra 12 %. Direktoriaus per mėnesį gaunamos pajamos natūra – 59 Eur (skirtumas tarp palūkanų normų).

Įmonė savo darbuotojui leidžia naudotis lengvuoju automobiliu, kurio rinkos kaina – 15 000 Eur. Pasirinkta taikyti 0,75 % koeficientą, t. y. įskaičiuojant ir degalus. Darbuotojo gauta nauda per mėnesį bus 113 Eur.

Ar verslui įmanoma išvengti pajamų natūra? Beveik niekada, jeigu įmonė turi lengvųjų automobilių ir darbuotojams suteikia papildomų naudų. Pajamų natūra sąrašas ganėtinai ilgas, o kiekviena situacija individuali. Ar reikėtų jų vengti vien dėl to, kad buhalteris sako, jog jai sudėtinga tai apskaičiuoti? Tikrai ne. Papildoma darbuotojų gauta nauda yra tikrai svarbi motyvacinė ir lojalumą skatinanti priemonė, ir joks buhalteris neturėtų tam prieštarauti. Na, tik paaiškinti vadovams, iš kur atsiranda mokesčiai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.