Individualios veiklos mokesčiai

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis asmuo moka gyventojų pajamų mokestį (GPM), valstybinio socialinio draudimo įmokas (VSD) ir sveikatos draudimo įmokas (PSD). Šių mokesčių dydį tiesiogiai veikia:

 • uždirbtas pelnas (apmokestinamosios pajamos);
 • ar asmuo yra draustas sveikatos draudimu;
 • ar asmuo gauna senatvės, nedarbingumo, šalpos ir kt. išmokų;
 • įstatymuose nustatytos lengvatos.

Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo uždirbto pelno. Jam įtakos neturi, ar veiklą vykdo studentas, ar pensininkas. Taisyklės visiems vienodos.

Apmokestinamosios pajamos (pelnas) * 15 % = GPM

GPM tarifas yra 15 %, tačiau šiam mokesčiui taikoma pajamų mokesčio lengvata, kuri jį ne tik smarkiai sumažina, bet ir paverčia progresiniu:

 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) neviršija 20 000 Eur, taikomas GPM tarifas – 5 %;
 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) siekia nuo 20 000 Eur iki 35 000 Eur, taikomas GPM tarifas proporcingai didėja nuo 5 % iki 15 %;
 • kai per metus apmokestinamos pajamos (pelnas) viršija 35 000 Eur, GPM tarifas – 15 %.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifas yra 6,98 %. Įstatyme nurodyta, kad gyventojas turi apskaičiuoti ir sumokėti šias įmokas nuo 90 % savo gautų apmokestinamųjų pajamų (pelno). Šių įmokų dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Apmokestinamosios pajamos (pelnas) * 90 % * 6,98 % = PSD įmokos

Apskaičiuojant GPM viskas labai paprasta (uždirbai – moki, neuždirbai – nemoki), o štai PSD įmokų mokėjimui įtakos turi ne tik pelno dydis, bet ir tai, ar asmuo priklauso vienai iš išvardytų grupių:

 • yra draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (t. y. gauna senatvės pensiją / augina mažamečius vaikus / yra moksleivis / nuolatinių studijų studentas / nepilnametis / asmeniui nustatytas nedarbingumo lygis ir kt.);
 • yra draustas sveikatos draudimu kitur (dirba pagal darbo sutartį, yra mažosios bendrijos narys ir kt.).

Jei asmuo valstybės ar kt. lėšomis draustas sveikatos draudimu, jam galioja ta pati gyventojų pajamų mokesčio taisyklė – įmokos sumokamos nuo uždirbto pelno. Jeigu veikla buvo nuostolinga ar pajamų negauta, tai mokėti PSD nereikia.

Tačiau jeigu asmuo priklauso trečiajai grupei (nėra draustas sveikatos draudimu valstybės ar kt. lėšomis), jis privalo pats mokėti nustatyto minimalaus dydžio PSD įmokas, nepriklausomai nuo to, uždirbo pelno ar ne. T. y. galioja privalomojo sveikatos draudimo įmokų „grindys“. Toks asmuo kiekvieną mėnesį privalo sumokėti:

Minimali mėnesinė alga * 6,98 % = Minimali PSD įmoka

2023 metais minimali PSD įmoka yra 58,63 Eur.

Kai egzistuoja privalomos įmokų „grindys“, mokesčiai nuo pelno niekur nedingsta, tačiau ir neprisiskaičiuoja viršaus. Taigi, asmuo privalo sumokėti apskaičiuotas įmokas nuo pelno, kurių suma negali būti mažesnė nei nustatytas minimalus dydis, tačiau jei uždarbis minimalios mėnesinės algos neviršija, papildomai PSD mokėti nebereikia.

Jonas nėra draustas sveikatos draudimu, todėl privalo kas mėnesį mokėti nustatytas minimalias įmokas. 2023 metais jis sumokėjo 703,56 Eur (58,63 Eur * 12 mėnesių) sveikatos draudimo įmokų. 2023 metais Jono veikla buvo nuostolinga. Papildomai PSD įmokų mokėti nereikia.

Petras nėra draustas sveikatos draudimu, todėl privalo kas mėnesį mokėti nustatytas minimalias įmokas. 2023 metais jis sumokėjo 703,56 Eur (58,63 Eur * 12 mėnesių) sveikatos draudimo įmokų. 2023 metais Petras uždirbo 10 000 Eur (pelno) apmokestinamųjų pajamų, nuo kurių paskaičiavo 628,20 Eur (10 000 * 90 % * 6,98 %) PSD įmokų. Kadangi per metus jis sumokėjo daugiau, nei paskaičiuota nuo pelno, papildomai mokėti nereikia.

Ignas nėra draustas sveikatos draudimu, todėl privalo kas mėnesį mokėti nustatytas minimalias įmokas. 2023 metais jis sumokėjo 703,56 Eur (58,63 Eur * 12 mėnesių) sveikatos draudimo įmokų. 2023 metais Ignas uždirbo 15 000 Eur (pelno) apmokestinamųjų pajamų, nuo kurių paskaičiavo 1 047 Eur (10 000 * 90 % * 6,98 %) PSD įmokų. Igno sumokėtų įmokų suma turi būti ne mažesnė nei paskaičiuota nuo pelno, todėl metams pasibaigus jis turi susimokėti skirtumą – 343,44 Eur (1 047 – 703,56) PSD įmokų.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai priklauso nuo to, ar asmuo kaupia II pakopos pensijų fonde, ar ne. Jei nekaupia, jam taikomas 12,52 % tarifas, jei kaupia ­– 15,52 % (12,52 + 3). VSD įmokų apskaičiavimo formulė sudaroma tuo pačiu principu kaip ir PSD:

Apmokestinamosios pajamos (pelnas) * 90 % * 12,52 % = VSD

arba

Apmokestinamosios pajamos (pelnas) * 90 % * 15,52 % = VSD

Socialinio draudimo įmokoms „grindys“ nėra taikomos. Jos sumokamos nuo uždirbto pelno, jeigu veikla buvo nuostolinga – mokėti nereikia.

VSD ir PSD įmokoms taikomos papildomos lengvatos. Jų tam tikrą laikotarpį galima nemokėti (lieka susimokėti tik gyventojų pajamų mokestį), jei:

 • tai pirma asmens savarankiška veikla (jis nebuvo įsteigęs individualios įmonės, mažosios bendrijos, neturėjo verslo liudijimo ar nebuvo įregistravęs individualios veiklos);
 • asmuo gauna senatvės / netekto darbingumo / šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją / yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir kt.

Asmenys, kuriems tai pirma savarankiška veikla, PSD ir VSD nuo uždirbto pelno gali nemokėti pirmus dvylika mėnesių. Ši lengvata taikoma ne kalendoriniams metams, o dvylikai mėnesių. Jeigu asmuo įregistravo veiklą 2023 metų liepą, tai įmokų nuo uždirbto pelno mokėti jam nereikės nuo 2023 m. liepos iki 2024 m. birželio.

Tiesa, net kai asmeniui galioja pirmų metų lengvata ir jis gali nemokėti įmokų nuo uždirbto pelno, privalomojo sveikatos draudimo įmokų „grindys“ išlieka. Jeigu asmuo nėra draustas sveikatos draudimu valstybės ar kt. lėšomis, jis privalės kas mėnesį sumokėti nustatyto dydžio įmokas (2023 metais – 58,63 Eur).

Ignas nėra draustas sveikatos draudimu, todėl privalo kas mėnesį mokėti nustatytas minimalias įmokas. 2023 metais jis sumokėjo 703,56 Eur (58,63 Eur * 12 mėnesių) sveikatos draudimo įmokų. Ignui tai pirma savarankiška veikla ir jis nusprendė pasinaudoti pirmos veiklos lengvata. 2023 metais Ignas uždirbo 15 000 Eur (pelno) apmokestinamųjų pajamų. Kadangi Ignas naudojasi pirmos savarankiškos veiklos lengvata, tai papildomai susimokėti PSD ir VSD įmokų jam nereikia. Metų gale Ignas susimoka tik GPM – 750 Eur (15 000 * 5 %).

Asmenys, kurie gauna senatvės / netekto darbingumo / šalpos pensijas ar šalpos kompensacijas, yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus, gali nuspręsti ir VSD bei PSD įmokų nemokėti. Tokiu atveju jiems liks susimokėti tik GPM.

Žinia, svarbu prisiminti, kad kai priimamas sprendimas pasinaudoti šia lengvata ir nemokėti socialinio bei sveikatos draudimo įmokų, asmeniui nesikaupia socialinio draudimo stažas. Ligos, motinystės ar kitais atvejais jis negaus jokių išmokų iš „Sodros“. Todėl pasinaudojant šia lengvata labai svarbu įsiverti socialinio draudimo stažo svarbą.

Tiek VSD, tiek PSD įmokoms taikomos „lubos“. Įmokos negali viršyti šių sumų:

 • privalomojo sveikatos draudimo – 5057 Eur per metus;
 • socialinio draudimo – 9071 Eur per metus (11 244 Eur, jeigu asmuo kaupia pensiją papildomai).

Maksimalus apmokestinamųjų pajamų (pelno) dydis, nuo kurio skaičiuojamos šios įmokos, yra 72 451 Eur (2023 metais) – tai yra 43 mėnesiniai vidutiniai šalies užmokesčiai. Jeigu uždirbtas pelnas perkopia nustatytą ribą, nuo ją viršijančios dalies susimokamas tik gyventojų pajamų mokestis.

2 komentarai

 1. Gintarė Atsakyti

  Laba diena, visus metus nesukau galvos dėl mokesčių: 11 mėnesių mokėjau mokesčius nuo MMA – PSD – 58,63 ir VSD – 105,17 Eur (100 proc. nuo MMA). O gruodį noriu susimokėti likutį nuo visų apmokestinamųjų pajamų (jų per 2023 metus yra 30 000 Eur). Įstatyme nurodyta, kad VSD mokama 90 proc. nuo pajamų, tačiau pirmuosius 11-a mėnesių mokėjau VSD nuo 100 proc. (teikiant SAV-06 formą įrašydavau: pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos – 840 Eur; įmokų tarifas – 12,52; įmokų suma – 105,17 Eur). Ar gali būti, kad lauke „Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos“ įrašoma suma yra 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų (t. y. 11-a mėnesių kas mėnesį uždirbau po 924 Eur, o į ataskaitą įtraukdavau 90 proc., t. y. 840 Eur). Todėl norint gruodį susimokėti likutį, reikia skaičiuoti taip:
  1) 11 * 924 = 10164 Eur;
  2) 30000 – 10164 = 19863 Eur;
  3) 19863 * 0,9 = 17852,4 Eur;
  4) 17852,4 * 0,1252 = 2235,12 Eur – tiek yra VSD mokesčio likutis;
  5) 30000 * 0,9 = 27000 Eur;
  6) 27000 * 0,0698 = 1884,6 Eur;
  7) 1884,6 – 644,93 = 1239,67 Eur – tiek yra PSD mokesčio likutis.

  Kaip manote, ar logiška? Ačiū už atsakymą.

  • SkaiciuMazgas AutoriusAtsakyti

   Laba diena, Gintare,

   Kiek liko sumokėti reikėtų skaičiuoti
   30000 – 30 proc. = 21000 (30 proc. arba faktiškai patirtos išlaidos) 21000 yra apmokestinamosios pajamos arba pelnas.

   21000*0,9*12,52proc. =2366.28 Eur – kas sumokėta per metus = lygu kiek reikia mokėti.
   21000-0,9*6,98 proc=1319.22 eur – kas sumokėta per metus = lygu kiek reikia mokėti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.