MB Skaičių mazgas
Juridinio asmens kodas:  305217530
Adresas: K. Petrausko g.  19 A , Kaunas

Telefonas: +370 616 23864
El. paštas: skaiciumazgas@gmail.com