Atmintinė – Darbas su kasos aparatu

Atsakomybė

Darbui su kasos aparatu paskiriami du asmenys:

 • atsakingas asmuo (vyr. pardavėja, direktorius ir pan.) – tai asmuo, kuris bus atsakingas už kasos aparato naudojimą;

 • kasininkas – asmuo, kuris dirbs su kasos aparatu.

Smulkiose įmonėse, mažose parduotuvėse, tai gali būti vienas ir tas pats asmuo. Priskirta atsakomybė nurodoma pareigybiniuose nuostatuose, įsakymuose, tvarkose ir pan. Jeigu atsakingas asmuo nepaskirtas – laikoma, kad tai įmonės vadovas.

Kai vienu kasos aparatu dirba keli kasininkai, tai Kasos aparato kasos operacijų žurnalą (toliau – Žurnalas) privalo pildyti vienas vadovo arba atsakingo asmens paskirtas kasininkas.

Darbo pradžia

Atsakingas asmuo kasininkui įteikia darbui reikalingą pinigų sumą (gali būti užregistruotas praėjusios dienos likutis) ir patikrina ar tvarkingas kasos aparatas.

Kasininkas įneša perduotą pinigų sumą į kasos aparato kasą, įregistruoja kasos aparate ir Žurnale įrašo dienos pradžioje turimą pinigų sumą.

Dienos eiga

Kasininkas registruoja kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos.

Darbo pabaiga

Kasininkas, dalyvaujant atsakingam asmeniui:

 • suskaičiuoja dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais;

 • inkasuojamą grynųjų pinigų sumą įregistruoja kasos aparatu;

 • grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius, atsiskaitymo pagal korteles sąskaitos ir pan.) perduoda vadovo įgaliotam asmeniui arba padeda į vadovo nurodytą vietą iki kol bus perduota įgaliotam asmeniui;

 • išspausdina fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), kurią pasirašo atsakingas asmuo ir kasininkas, ir įklijuoja į kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

 • užpildo Žurnalą ir kasininkas su atsakingu asmeniu parašais patvirtina įrašo duomenų teisingumą.

Mėnesio paskutinės dienos veiksmai

Paskutinę mėnesio dieną atspausdinama fiskalinė mėnesio ataskaita („Z“), kurią pasirašo atsakingas asmuo ir kasininkas ir įklijuoja į Žurnalą.

Kontrolinės juostos keitimas

Pasibaigus ar nutrūkus kontrolinei juostai kasininkas privalo pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba pradžios ir pabaigos ir nurodyti datą, laiką ir kontrolinės juostos eilės numerį.

Nutrūkusias juostas klijuoti draudžiama.

Pabaigtų kontrolinių juostų ritinėliai saugomi 10 metų, sunumeruojami spausdinimo eilės tvarka (pvz 2018/03) ir tvarkingai supakuojami, ant pakuotės nurodant metus ir juostų numerius (pvz. 2018 m. nuo 05-21).

Pardavimo registravimas

Parduodant prekes arba paslaugas atliekami šie veiksmai:

 • kasininkas įregistruoja visas pardavimo operacijas ir aiškiai pasako mokėtiną sumą perkančiam asmeniui;

 • priima pinigus iš perkančio asmens, suskaičiuoja, aiškiai pasako suskaičiuotą sumą, užregistruoja ją kasos aparate;

 • įregistruoja atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdina kvitą ir teisingai jį nuplėšia;

 • kvitą kartu su grąža įteikia perkančiam asmeniui.

Prekių (paslaugų) grąžinimas,

Atliekant prekių (paslaugų) grąžinimą atliekami šie veiksmai:

 • įmonės vadovo nustatyta tvarka kasininkas surašo laisvo formos prekių grąžinimo aktą, kurį pasirašo kasininkas arba atsakingas asmuo;

 • įregistruoja kasos aparate prekių grąžinimą (tai galima atlikti tik tokiu kasos aparatu, kuriame yra parengta grąžinimo funkcija ir tik pagal kasos aparato instrukciją);

 • grąžina pinigus pirkėjus;

 • grąžintą kvitą ir aktą įklijuoja Žurnale.

Kai su grąžinta preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamas prekės), pirkėjui pageidaujant, išspausdinamas naujas negrąžintų prekių pardavimo kvitas ir jo numeris nurodomas pinigų grąžinimo akte (įregistruojant kasos aparate grąžinimą, registruojamos visos prekės).

Klaidos taisymas ar sugadintas kvitas

Perplėšus (sugadinus) kvitą ar neteisingai įregistravus operaciją atliekami šie veiksmai:

 • įmonės vadovo nustatyta tvarka kasininkas arba atsakingas asmuo surašo laisvos formos pasiaiškinimą ir pasirašo;

 • ištaiso klaidą kasos aparate pagal kasos aparato instrukciją;

 • aktą ir taisymo kvitus įklijuoja Žurnale.

Inkasavimas

Kasininkas grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius ir pan.) įmonės nustatyta tvarka perduoda pinigus priimti įgaliotam asmeniui.

Inkasavimas paprastai atliekamas darbo pabaigoje arba pagal vadovo patvirtintą tvarką dažniau arba rečiau nei darbo pabaigoje.

Jei inkasavimas atliekamas rečiau nei kiekvieną dieną arba rečiau nei po kiekvieno grynųjų pinigų išėmimo iš kasos aparato kasos, tai kasininkas grynuosius pinigus su išėmimą patvirtinančiu kvitu perkelia į tam skirtą vietą, kurioje jie saugomi iki perdavimo atsakingam asmeniui. Atsakomybė už šių pinigų saugojimą tenka kasininkui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.